Disclaimer & Affiliate Disclosure
Als u meer informatie wenst of vragen hebt over de disclaimer van onze site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op https://nl.essence-eservices.com/contact.

Disclaimers voor Essence E-Services.com:

Alle informatie op deze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. https://essence-eservices.com geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u neemt op de informatie die u op deze website vindt (https://nl.essence-eservices.com), is strikt op uw eigen risico. https://nl.essence-eservices.com is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Via onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwalitatieve links naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een ​​link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is gegaan.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en voorwaarden hebben die buiten onze macht liggen. Zorg ervoor dat u het Privacybeleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” nakijkt voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Affiliate Disclosure

Deze website bevat gelieerde links.

De affiliate links hebben de vorm van banneradvertenties en tekstlinks.

We ontvangen een commissie voor verkoop via de hyperlink naar onze leverancierspartner.

Klikken worden bijgehouden door middel van een code die is opgenomen in onze Affiliate-links.

Deze Affiliatelinks helpen ons om de kosten van het hosten van deze website te dekken en om u waardevolle (gratis) inhoud te kunnen bieden.

Update

Deze sitedisclaimer is voor het laatst bijgewerkt op: vrijdag 12 februari 2016
· Mochten we dit document updaten, aanpassen of wijzigingen aanbrengen, dan worden deze wijzigingen hier prominent vermeld.

English

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at https://essence-eservices.com/contact.

Disclaimers for Essence E-Services.com:

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. https://essence-eservices.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (https://essence-eservices.com), is strictly at your own risk. https://essence-eservices.com will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.


Affiliate Disclosure

This website contains Affiliate links.

The affiliate links are in the form of Banner Ads, and Text Links.

We receive a commission on sales via the hypertext link to our vendor partner.

Clicks are tracked by means of a code that is contained in our Affiliate links.

These Affiliate links help us to cover the costs of hosting this website and to be able to provide you with valuable (free) content.

Update

This site disclaimer was last updated on: Friday, February 12th, 2016
· Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.

Overweegt u ons, voor uw volgende project? Goed Plan!

Waarom kiezen voor Essence E-Services?

Toegewijde Service

Persoonlijk contact met uw webdesigner of accountmanager.

Flexible Oplossingen

Van webdesign tot online marketing, we staan voor u klaar!

Waar voor uw geld

We zijn trots op het leveren van top design & diensten tegen de beste prijzen.

Snelle Realisatie

Na onze intake, gaan we direct aan de slag met uw website en diensten.

Support Team

Support ticketbalie 24/7 geopend, responstijd 12-24 uur, en een specifiek toegewezen accountmanager om u ook eventueel tijdens kantooruren via de telefoon te helpen.

Gepassioneerde Mensen

Mooi design en top dienstverlening. Wij streven ernaar om u online te houden!